opieka :: gabinet terapii i logopedii
Aktualności


30 lipca 2020 r.
NIESPODZIANKA!

26 czerwca 2020 r.
Pracuj z LEGO:)

24 czerwca 2020 r.
Życie bajką jest

24 czerwca 2020 r.
Konkurs literacki

24 czerwca 2020 r.
Mój las

22 czerwca 2020 r.
Bezpieczne wakacje 2020W naszej szkole funkcjonuje
gabinet terapii pedagogicznej i logopedii
(sala 116 i sala 201)
prowadzony przez nauczycieli terapii pedagogicznej i logopedów
Panią Joannę Rychlik
Panią Agnieszkę Nowacką

Asia_Rychlik__terapia__1.jpgDo zadań nauczyciela terapeuty należy:
 • diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,
 • usprawnianie, korekta i kompensacja zaburzonej funkcji, w obrębie percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej,
 • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
 • opracowywanie indywidualnych programów terapii z uwzględnieniem potrzeb dzieci,
 • stosowanie licznych wzmocnień pozytywnych w połączeniu z modelowaniem zachowania poprzez naśladownictwo,
 • współpraca z rodzicami, nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogicznę i innymi poradniami specjalistycznymi,
Do zadań logopedy należy:
 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka w tym mowy głośnej i pisma,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi, dziećmi których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i nauczycielem terapii pedagogicznej,
 • organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli zgodnie z Programem Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski