dokumenty :: statut
Aktualności


14 stycznia 2020 r.
Bezpieczne ferie- dzieci ucz± dzieci

14 stycznia 2020 r.
Dokarmiamy ptaki

12 stycznia 2020 r.
28 finał WO¦P

10 stycznia 2020 r.
Zebrania z rodzicami

10 stycznia 2020 r.
Dobro zło zwycięża

8 stycznia 2020 r.
Konkurs literacki


Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotycz±ce wszystkich dziedzin działalno¶ci placówki. Statut opisuje między innymi organizację i organy szkoły, zadania nauczycieli, obowi±zki i prawa uczniów oraz system oceniania. Wszyscy członkowie społeczno¶ci szkolnej powinni zapoznać się ze statutem.
Statut dostępny jest w Centrum Informacji.
/STAUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE.pdf STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE
copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski