Programy : Program wczesnej profilaktyki Cukierki
Aktualności


20 października 2020 r.
Rodzinny konkurs EKO

19 października 2020 r.
Kasztany dla hospicjum

16 października 2020 r.
Zebrania z rodzicami w dniu 21.10.2020r.

21 września 2020 r.
EKO AKCJA

21 września 2020 r.
Woda dla EKO stref

11 września 2020 r.
Woda dla EKO stref


Program wczesnej profilaktyki  „Cukierki”
Program „Cukierki” opiera się na bajce Agnieszki Grzelak o takim samym tytule. Ma on na celu kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi. Dzieci uczą się, jak należy zachować się w sytuacjach kiedy osoba nieznajoma proponuje im  np. słodycze, próbuje dostać się do mieszkania itp. Uzyskują w sposób adekwatny do wieku informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nim związanych. W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwijają samodzielne i twórcze myślenie, budują poczucie własnej wartości, uczą się, że współpraca jest jedną z form zapobiegającą zachowaniom agresywnym, kształtują umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, bliżej poznają personel szkolny (pani kucharka, pani sprzątająca, pan woźny), którzy także oprócz nauczycieli dbają w szkole o ich bezpieczeństwo, poznają telefony do instytucji, które pomagają ludziom. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi.

Program skierowany do uczniów klas 2
Zajęcia prowadzi pedagog szkolny Marzena Tańska.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski