Programy :PoczytajMy
Aktualności


6 lutego 2020 r.
Sportowy sukces

6 lutego 2020 r.
Wspólna lekcja muzyki

14 stycznia 2020 r.
Bezpieczne ferie- dzieci ucz± dzieci

14 stycznia 2020 r.
Dokarmiamy ptaki

12 stycznia 2020 r.
28 finał WO¦P

10 stycznia 2020 r.
Zebrania z rodzicami


"PoczytajMy" to program edukacyjny wspieraj±cy czytelnictwo. W szkołach zakładane s± uczniowskie kluby czytelnicze. Młodzież z klubu przygotowuje regularne spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów i koleżanek oraz akcje czytelnicze w szkole i w s±siedztwie. Wspólne czytanie ksi±żek jest szans± do zaangażowania się uczniów w czytelnictwo i wolontariat.  Po lekturze uczestnicy spotkania wspólnie bawi± się, rysuj±, tańcz±, ¶piewaj±, przygotowuj± inscenizacje teatralne, a także ucz±. Program organizowany jest przez CEO i będzie realizowany w I semestrze roku szkolnego.

Koordynator: Grażyna Ejsmont-Wollboldt


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski