organizacje :: PCK
Aktualności


30 lipca 2020 r.
NIESPODZIANKA!

26 czerwca 2020 r.
Pracuj z LEGO:)

24 czerwca 2020 r.
Życie bajką jest

24 czerwca 2020 r.
Konkurs literacki

24 czerwca 2020 r.
Mój las

22 czerwca 2020 r.
Bezpieczne wakacje 2020


 
"Człowiek jest tyle wart ile czyni dla drugiego człowieka"
                                           

Opiekunką szkolnego koła PCK jest Pani
  Joanna Rychlik

*** 
Zarząd Koła

             Julia Maksymowicz 8b 

             Mikołaj Jurewicz 7c


 

Od wielu lat w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono uczniów klas IV - VI, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Celem działalności szkolnego koła PCK jest:

 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej, umysłowej, żywienia i otoczenia,
 • promowanie zdrowego stylu życia bez używek i ryzykownych zachowań,
 • przeciwdziałanie nałogom: nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o własne zdrowie
 • kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka
 • nabywanie umiejętności niesienia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia
 • propagowanie idei pracy woluntarystycznej
 • upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

    Powyższe cele wynikają z założeń statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

    Uczniowie podejmują działania opiekuńcze, redakcyjne, promocji zdrowia, ratowników medyczno - sanitarnych, ekologiczne.

    W planowaniu pracy oświatowo - zdrowotnej koła uwzględnia się propozycje Zarządu Rejonowego PCK, działania okazjonalne wynikające z tradycyjnych terminów oraz rzeczywiste potrzeby naszej szkolnej społeczności.

  Wytyczone w planie pracy zadania realizujemy poprzez:

 • organizowanie pogadanek, dyskusji na wybrane tematy o treści prozdrowotnej
 • projekcje filmów
 • organizowanie konkursów i imprez wychowawczo - zdrowotnych:
  • konkursy plastyczne
  • konkurs "Wiedzy o zdrowiu"
  • Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu (laureaci etapu szkolnego reprezentują szkołę w Rejonowej i Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu)
 • eksponowanie materiałów propagandowych (plakatów, ulotek, haseł) - 
 • współorganizowanie imprez (Wigilia, Mikołajki, kiermasze) 
 • podejmowanie akcji o charakterze charytatywnym np. "Żak", "Gorączka złota", "Jedna czekolada - jeden gorący posiłek", "Pomocna dłoń"
 • organizowanie we współpracy ze Społecznym Instruktorem Młodzieżowym szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Posiedzenie Opiekunów PCK
 • Akcja rozprowadzania czekolad - cegiełek
 • Reprezentowanie szkoły w  Olimpiadzie Rejonowej " Zdrowy styl życia" w Zespole Szkół Gastronomicznych
    Podejmowane przez SK PCK przedsięwzięcia są wspierane przez Dyrekcję Szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów - sympatyków koła. Jest to działalność pożyteczna i bezinteresowna  .


 • copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
      facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski