opieka :: pielęgniarka
Aktualności


30 lipca 2020 r.
NIESPODZIANKA!

26 czerwca 2020 r.
Pracuj z LEGO:)

24 czerwca 2020 r.
Życie bajką jest

24 czerwca 2020 r.
Konkurs literacki

24 czerwca 2020 r.
Mój las

22 czerwca 2020 r.
Bezpieczne wakacje 2020Dzieci objęte są opieką pielęgniarki
pani Ireny Staszko

Godziny pracy:
poniedziałek 11.30-16.00
środa 7.30-16.00
piątek 7.30-11.00
Do zadań pielęgniarki należy:
  • Wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia ucznia oraz interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z odrębnymi przepisami
  • Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
  • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  • Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
  • Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
  • Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej 6 razy w roku, co 6 tygodni
  • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami i przyjętymi zasadami


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski