opieka :: pielęgniarka
Aktualności


20 października 2020 r.
Rodzinny konkurs EKO

19 października 2020 r.
Kasztany dla hospicjum

16 października 2020 r.
Zebrania z rodzicami w dniu 21.10.2020r.

21 września 2020 r.
EKO AKCJA

21 września 2020 r.
Woda dla EKO stref

11 września 2020 r.
Woda dla EKO strefDzieci objęte są opieką pielęgniarki
pani Ireny Staszko

Godziny pracy:

środa 7.30-16.00
piątek 7.30-11.30
Do zadań pielęgniarki należy:
  • Wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia ucznia oraz interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z odrębnymi przepisami
  • Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
  • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  • Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
  • Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
  • Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) grupowej profilaktyki fluorkowej 6 razy w roku, co 6 tygodni
  • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami i przyjętymi zasadami


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski