o szkole :: historia
Aktualności


26 czerwca 2020 r.
Pracuj z LEGO:)

24 czerwca 2020 r.
Życie bajką jest

24 czerwca 2020 r.
Konkurs literacki

24 czerwca 2020 r.
Mój las

22 czerwca 2020 r.
Bezpieczne wakacje 2020

18 czerwca 2020 r.
Terminy zwrotów podręczników


Pod koniec lat 50-tych na terenie ogrodów działkowych rozpoczęto budowę osiedla "Podleśna". Jednym z pierwszych budynków wzniesionych na tym terenie był gmach szkoły przy ulicy Zamenhofa 14. Uroczystość otwarcia stała się wielkim świętem dla całej dzielnicy.
szkola.jpg Pierwszym kierownikiem placówki został pan Tadeusz Jankowski, a jego zastępcą pan Hieronim Borkowski. Grono pedagogiczne składało się z 31 osób. Pracownicy musieli borykać się z wieloma trudnościami. Trzeba było ogrodzić teren szkolny, wybudować prowizoryczne boisko, posadzić drzewa, krzewy i trawniki, oraz urządzić wnętrza, niestety używanym sprzętem z innych szkół. Mimo tego szkoła była zadbana i estetyczna. Rejon szkoły obejmował ulice: Reymonta, Chopina, Gdańską, Katowicką, Słowackiego, Szymanowskiego, Tczewską, H. Sawickiej, Podleśną, Abramowskiego, Chełmińską, Toruńską i Bydgoską, a także Zamenhofa.

Powiększała się liczba uczniów - w pierwszym roku nauki 1962/63 było 823 uczniów w 21 oddziałach, a już w roku 1967/68 - 1014 w 26 oddziałach.

Na uwagę zasługuje współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym: z jednostką wojskową i z Fabryką Mebli, a także z osiedlowym kołem TPD. Istotna była także współpraca ze Szkołą nr 31 w Kaliningradzie, wzajemne odwiedziny i wymiana doświadczeń.

Bardzo ważną chwilą w życiu szkoły było nadanie jej w 1967 r. imienia Piotra Diernowa - żołnierza, który poległ w walkach o Olsztyn w styczniu 1945 r. Wmurowano wtedy tablicę upamiętniającą ten fakt.

W sierpniu 1976 r. Po 14 latach pracy w "dziewiątce" odszedł dyrektor Tadeusz Jankowski. Nowym dyrektorem została pani Irena Dudziak. Kierowała szkołą w czasie politycznych przemian w Polsce. szkola2.jpg
W czasie jej urzędowania, przy pomocy nauczycieli i rodziców powstał szkolny stadion i wiele pracowni otrzymało nowe wyposażenie. Pani Irena Dudziak odeszła na emeryturę w 1991 r.
Jej obowiązki przejął  pan Wojciech Tański. To on wprowadził szkołę w nowe 30-lecie istnienia. Systematycznie wcielał w życie swoją wizję nowoczesnej szkoły opartą na nowatorskich metodach nauczania, przy jednoczesnym dążeniu do kompleksowego rozwiązywania problemów uczniów. 40-lecie istnienia szkoła obchodziła jako nowoczesna placówka oświatowa, m in. dzięki przeprowadzonemu generalnemu remontowi. Zasługą dyrektora Wojciecha Tańskiego jest pełna informatyzacja szkoły. Dzięki jego wzmożonym wysiłkom w szkole została utworzona sala zabaw dla dzieci z programu "Radosna Szkoła" oraz nowoczesny kompleks boisk wielofunkcyjnych "Moje boisko - ORLIK 2012". Patronował również międzynarodowym projektom realizowanym w naszej szkole, takim jak "Fly like a bird" w ramach programu Comenius czy "PASCH - Szkoły Partnerzy Przyszłości". Uczestnictwo w tych programach wzbogaciło nas w nowe doświadczenia i rozwój umiejętności językowych. Pan Wojciech Tański kierował szkołą przez dwadzieścia lat. Całe życie zawodowe poświęcił dzieciom i młodzieży.
1 września 2011 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła pani Jolanta Lubojemska. Swoją kadencję rozpoczęła od niezbędnych remontów i wymiany wyposażenia sal. Konsekwentnie realizuje swój plan przemiany naszej szkoły w szkołę nowoczesną, otwartą na świat, doskonale wyposażoną placówkę oświatową, przyjazną i bezpieczna dla dzieci. W wielu salach zostały zamontowane projektory multimedialne i tablice interaktywne.
Rok szkolny 2012/2013 to szczególny rok dla naszej szkolnej społeczności, czas podsumowań i nowych wyzwań. To rok, w którym szkoła obchodzi Jubileusz 50-lecia swego istnienia.copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski