Programy : Myślę, decyduję, działam finanse dla najmłodszych
Aktualności
   W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztynie rozpoczął się projekt z edukacji finansowej pt.:

 „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych".

To 3-letni program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej, który został opracowany przez ekspertów: Prof. UW dr hab. Małgorzatę Żytko, dr Alinę Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze SKEF. Projekt w naszej szkole prowadzą Judyta Lipińska oraz Paulina Kowalska w dwóch klasach pierwszych 1a i 1b. Przed rozpoczęciem wszelkich działań uczniowie napisali pre-test, który podczas całego projektu ma pokazać progres wiedzy i przyrost kompetencji dotyczących edukacji finansowej na przestrzeni 3 lat. Projekt opiera się na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowej i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny. Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc.
Głównym celem projektu jest:
• zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;
• rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;
• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;
• rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;
• rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.

W tym roku szkolnym, projekt ruszył w 2 semestrze. Zrealizowaliśmy zgodnie z planem 12 godzin dydaktycznych. Podczas zajęć poruszyliśmy wszystkie obszary tematyczne, które pozwoliły wprowadzić dzieci w tematykę projektu oraz jego zamysł. Każdy uczestnik projektu otrzymał zestaw materiałów dydaktycznych, które w bardzo atrakcyjny sposób uzupełniały zajęcia oraz koncentrowały się na działaniach praktycznych. Pakiet również posiada ciekawe materiały dodatkowe, które pozwalały by uczniowie po zajęciach mogli podsumować swoje umiejętności oraz zaspokoić swoją ciekawość sięgając po interesujące materiały. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, pracowaliśmy w małych grupach, gdyż uczestnikami zajęć było 10-11 uczniów z każdej klasy pierwszej. Prace były owocne, zaś ich efekty były dokumentowane zdjęciami. Wszyscy uczniowie w ramach projektu wzięli udział w konkursie plastycznym „Oszczędzam pieniądze”. Prace te zostały przesłane do organizatora, który w dalszym etapie przeprowadzi konkurs. 

   
      
     
    
     
     
       
      
    

   
copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski