regulaminy :: regulamin nadawania tytulu
Aktualności


26 czerwca 2020 r.
Pracuj z LEGO:)

24 czerwca 2020 r.
Życie bajką jest

24 czerwca 2020 r.
Konkurs literacki

24 czerwca 2020 r.
Mój las

22 czerwca 2020 r.
Bezpieczne wakacje 2020

18 czerwca 2020 r.
Terminy zwrotów podręczników


Regulamin przyznawania honorowego tytułu
"PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE"

 1. Osobom, instytucjom i firmom szczególnie zasłużonym dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olsztynie Rada Pedagogiczna w drodze uchwały może nadać tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE".
 2. Tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" przyznaje się w szczególności za:
  • wieloletnią, bezinteresowną pracę na rzecz Szkoły,
  • wieloletnią, znaczącą pomoc materialna i finansową na rzecz Szkoły,
  • wieloletnie publiczne wspieranie i popularyzowanie Szkoły.
 3. Tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" Rada Pedagogiczna przyznaje z własnej inicjatywy lub na pisemny, umotywowany wniosek:
  1. Rady Rodziców,
  2. Samorządu Uczniowskiego,
  3. związków zawodowych działających w Szkole,
  4. zespołu wychowawczego Szkoły,
  5. dyrektora Szkoły
 4. Przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" wymaga pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 5. Osoba, instytucja lub firma, której przyznano tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" otrzymuje:
  1. dyplom pamiątkowy,
  2. indywidualnie numerowany, pozłacany "RYCERSKI MEDAL PRZYJAŹNI", wraz z certyfikatem opatrzonym w hologram, z łacińskim napisem na awersie: "PRAWDZIWEGO PRZYJACIELA POZNAJE SIĘ W POTRZEBIE".
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2000


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski