Programy : Inspiruję do nauki
Aktualności


6 lutego 2020 r.
Sportowy sukces

6 lutego 2020 r.
Wspólna lekcja muzyki

14 stycznia 2020 r.
Bezpieczne ferie- dzieci ucz± dzieci

14 stycznia 2020 r.
Dokarmiamy ptaki

12 stycznia 2020 r.
28 finał WO¦P

10 stycznia 2020 r.
Zebrania z rodzicami


Klasa 2a w roku szkolnym 2018/2019 bierze udział w projekcie „Inspiruje do nauki”. Projekt zakłada realizację i ocenę 8 lekcji na podstawie scenariuszy z serwisu www.scenariusze lekcji.edu.pl. Realizacja wybranych przez wychowawczynie klasy zajęć ma na celu rozwój kompetencji społecznych dzieci, rozbudzenie ciekawo¶ci poznawczej, przekonanie dzieci, że potrafi± lepiej wykorzystywać swój potencjał oraz zainspirowanie do dalszych, samodzielnych poszukiwań wiedzy i umiejętno¶ci. Uczniowie otrzymali indeksy, gdzie notuj± swoje postępy w projekcie. Poza tym będ± brali udział w wykładzie o tematyce przyrodniczej lub technicznej poprowadzony przez naukowca na uczelni wyższej w maju lub czerwcu 2019 r. Jeżeli nauka będzie przebiegała zgodnie założeniami projektu, praca klasy zostanie nagrodzona zdobyciem specjalnych dyplomów.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski