Programy : Inspiruję do nauki
Aktualności
Klasa 2a w roku szkolnym 2018/2019 bierze udział w projekcie „Inspiruje do nauki”. Projekt zakłada realizację i ocenę 8 lekcji na podstawie scenariuszy z serwisu www.scenariusze lekcji.edu.pl. Realizacja wybranych przez wychowawczynie klasy zajęć ma na celu rozwój kompetencji społecznych dzieci, rozbudzenie ciekawości poznawczej, przekonanie dzieci, że potrafią lepiej wykorzystywać swój potencjał oraz zainspirowanie do dalszych, samodzielnych poszukiwań wiedzy i umiejętności. Uczniowie otrzymali indeksy, gdzie notują swoje postępy w projekcie. Poza tym będą brali udział w wykładzie o tematyce przyrodniczej lub technicznej poprowadzony przez naukowca na uczelni wyższej w maju lub czerwcu 2019 r. Jeżeli nauka będzie przebiegała zgodnie założeniami projektu, praca klasy zostanie nagrodzona zdobyciem specjalnych dyplomów.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski