aktualności
Aktualności
Komunikat 2R/1U

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

zawieszenie zajęć w szkole wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dzienniki elektroniczne;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • inne sposoby wskazane przez nauczycieli.
 

 

 

Chcąc, na miarę możliwości szkoły i różnych możliwości uczniów, uporządkować naukę, wprowadzamy następujące zasady:

 

1. Zakres materiału do nauki, na kolejny tydzień, będzie wpisywany w dzienniku zakładce zadania domowe w piątki do godz. 15.00.

 

2. Prace podlegające ocenianiu będą oznaczane przez nauczycieli i tylko te należy odsyłać drogą elektroniczną.

 

3. W miarę możliwości będą prowadzone lekcje on-line, o których zostaniecie poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 

 

Mamy świadomość, że sieć internetowa jest przeciążona, więc wykażmy wszyscy cierpliwość. Nauczyciele będą określać dłuższe terminy wykonania zadań lub w miarę potrzeb komunikować się z telefonicznie.


25.03.2020r.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski